Weer vele webshops toegevoegd (02/04/2015)

Het is al even geleden dat we een nieuwsbericht hebben geplaatst. Er was weinig nieuws te melden, en geen bericht, goed bericht zeggen we dan maar.

Vandaag hebben we weer diverse webshops toegevoegd waar je via ons kunt shoppen met een leuke korting. Het gaat om de volgende webwinkels:

Met deze nieuwe toevoegingen is ons aanbod aan webshops nog breder. We doen ons best om zoveel mogelijk shops toe te voegen zodat je overal korting krijgt op je online aankopen. Zelf tips voor webshops? Geef ze hieronder maar door. Helaas kunnen/mogen we niet iedere webshop plaatsen, maar we proberen zoveel mogelijk aan jullie wensen te voldoen!

Elders een hogere vergoeding? Stuur een ticket en wellicht kunnen we je een exclusief aanbod doen!

Reacties

Reacties op dit nieuwsbericht zijn gesloten

yvette Gillis op 03-04-2015 om 11:11

leuk dat er meer webshops zijn toegevoegd.

dri Aar op 05-04-2015 om 13:21

Het is leuk voor de mensen die online kopen.

R. Holzmann op 14-04-2015 om 00:54

Jammer mijne is er nog steeds niet bij

Cynthia Elhorst op 20-04-2015 om 16:47

Beter! Kunnen we nog meer sparen! :)

Jo Lousberg op 28-04-2015 om 06:51

erg leuk al die nieuwe dingen maar lees ook eens de mailtjes die mensen sturen via de contact functie hier op de site ..... de facebook likes worden niet eens bijgeschreven en een mail van mij, gestuurd op 9 april, is nog steeds onbeantwoord, lekker dan .... zodra ik kan uitbetalen ben ik weg hier